עיצוב ובניית מצגות מסחריות ותדמיתיותעיצוב ובניית מצגת שיווקית לקידום קרן ריט למגורים

עיצוב ובניית מצגת לקרן ריט חדשה שתשמש אותם להצגה בפני משקיעים שונים. המצגת נבנתה בכלים המאפשרים ללקוח לנהל אותה בעצמו.


 

עיצוב ובניית מצגת שיווקית לקבוצת אינטר אלקטריק

עיצוב ובניית מצגת לפעילות החדשה המוקמת בקבוצת אינטר אלקטריק העוסקת בתחזוקת מבנים בתחום החשמל.


עיצוב ובניית מצגת שיווקית לקבוצת אינטר אלקטריק לכנס החשמל באילת 2018

עיצוב ובניית מצגת לפעילות של הקבוצה. המצגת מכילה שבע חברות בנות בקבוצה כאשר לכל חברה יש תצוגה נרחבת במצגת הכללית.


עיצוב ובניית מצגת שיווקית לחברת נצר הנדסת חשמל בנושא פסי צבירה

עיצוב ובניית מצגת לפעילות של החברה בנושא פסי צבירה. החברה מציגה תחום זה לחברות תכנון וביצוע פרוייקטים בתחום החשמל.


עיצוב ובניית מצגת שיווקית לחברת נצר הנדסת חשמל לביקור בגרמניה

עיצוב ובניית מצגת לפעילות של החברה בנושא פרוייקטים בחשמל ובפסי צבירה. החברה מציגה תחום זה לחברות תכנון וביצוע פרוייקטים בתחום החשמל.


עיצוב ובניית מצגת שיווקית לחברת רמות ניהול ותחזוקה

עיצוב ובניית מצגת לפעילות של החברה בנושא ניהול ותחזוקת מבנים וקמפוסים.


עיצוב ובניית מצגת למיתוג מערך בצבא

עיצוב ובניית מצגת להצגת מהלך מיתוג כולל למערך בצבא. הצבא יוצא בקמפיינים למיתוג וחיזוק המערך השיווקי שלו לצורך יצירת קשר הדוק עם נערים מתבגרים ומתגייסים וכן עם המשרתים בכל דרכי השירות.


עיצוב ובניית מצגת להפעלת יד לשריון

עיצוב ובניית מצגת להצגת הדרך להפעלת האתר יד לשריון. המצגת מתארת את הפעילות של המוזיאון ושל הפארק המכיל אירועים מכל הסוגים.


עיצוב ובניית מצגת לתוכנית שיווקית לזוגלובק

עיצוב ובניית מצגת להצגת תוכן לתוכנית שיווקית של חברת זוגלובק ומוצרי הפסטרמה שלה.