צור קשרהסטודיו בתל אביב 

רח' שדרות ההשכלה 3, בניין סקסס סנטר

ט: 09-7483857

פ: 09-7400848

נ: 052-8870718

ד: leistm@netvision.net.il
הסטודיו בהוד השרון

רח’ הנוטרים 5 הוד השרון

ת.ד. 4211 הוד השרון 45512

ט: 09-7483857

פ: 09-7400848

נ: 052-8870718

ד: leistm@netvision.net.il